VyhľadávanieReklama

RealSoft


Reality Košice


ceny podľa: x-reality.sk
Rodinný dom v obci Kráľovský Chlmec

Rodinný dom v obci Kráľovský Chlmec

Kategória: Rodinný dom Kráľovský Chlmec predaj
Novostavba: nie
Lokalita: Prameňová, Reality Kráľovský Chlmec
Okres: Reality Trebišov

Cena: 13 900,00 EUR (418 751,40 SKK)

Úžitková plocha: 1 m2

Aktualizácia: ..2018-11-20 12:00:12


Popis: súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 612 vedenom Okresným úradom Trebišov – katastrálny odbor, pre obec: Kráľovský Chlmec, katastrálne územie: Kráľovský Chlmec, ako:
 stavba so súp. číslom 303, nachádzajúca sa na parcele reg. „C“ č. 1166, Rodinný dom,
 parcela registra „C“ č. 1166 vo výmere 554 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvoria,
 parcela registra „C“ č. 1167 vo výmere 331 m2, druh pozemku: Záhrada,
Príslušenstvo tvorí: oplotenie od ulice, vodovodná prípojka, prípojka kanalizácie, vodomerná šachta, (ďalej len "predmet dražby").

Opis predmetu dražby: Rodinný dom sa nachádza v meste Kráľovský Chlmec, vzdialenej 55 km od okresného mesta Trebišov. Ohodnocovaný rodinný dom sa nachádza v časti obce zastavanej rodinnými domami. Je postavený na p.č. 1166, na temer rovinatom teréne s dobrým prístupom priamo z ulice. V obci je možné napojenie na ELI, plyn, kanalizáciu a vodu. Samotný RD je napojený elektrickú sieť, vodovod a kanalizáciu. Prístup na nehnuteľnosť je z miestnej verejnej komunikácie.
Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

Opis stavu predmetu dražby: Rodinný dom č.s. 303, Prameňová 9, obec Kráľovský Chlmec, k.ú. Kráľovský Chlmec (okr. Trebišov)
Jednopodlažný rodinný dom je postavený na parc. KN č. 1166. K hodnotenej nehnuteľnosti je prístup z obecnej komunikácie. Rodinný dom je napojený na rozvod ELI, vody a kanalizácie. Na mieste je možnosť napojenia aj na plyn.
1.nadzemné podlažie je prístupné priamo z dvornej časti. Hlavným vchodom je prístupná kuchyňa a dve izby. Kúpeľna s WC, ktorá je v zadnej časti nie je dokončená. Sklad je samostatne prístupný z dvornej časti.
Pri určení veku rodinného domu znalec vychádzal z potvrdenia Mesta Kráľovský Chlmec na ktorom je uvedené, že stavba sa stala užívania schopnou v roku 1975.
Technické riešenie:
- Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia bez izolácie
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná, metrická, tvárnice typu CD, porotherm) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové
- Strecha - krovy - hambálkové a väznicové sústavy bez stĺpikov; krytiny strechy na krove - azbestocementové šablóny na latách, vlnité dosky; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - vápenné šťukové, zdrsnené, striekaný brizolit
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)
- Výplne otvorov - dvere - rámové s výplňou; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - palubovky, dosky, xylolit; dlažby a podlahy ost. miestností - cementový poter, tehlová dlažba
- Vybavenie kuchýň - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková); - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)
- Vybavenie kúpeľní - umývadlo; vodovodné batérie - ostatné; záchod - suchý (vo vnútri budovy) alebo drepový
- Vykurovanie - zdroj vykurovania - lokálne - akumulačné kachle
- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia len studenej vody
- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové a azbestocementové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná; elektrický rozvádzač - s poistkami

Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce Kráľovský Chlmec, v zástavbe rodinných domov a je prístupný po spevnenej obecnej komunikácii. Pozemok tvorí parcela č. 1166 (zastavané plochy a nádvoria), na ktorej je postavený rodinný dom s príslušenstvom a parcela č. 1167 (záhrady). Reliéf terénu je rovinatý, dostatočne široký smerom k ulici.


Kontakt:
Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.
Masarykova 21
04001 Košice

Tel.: 0911420800
E-mail: studencova@profesionalnadrazobna.sk
Web: www.profesionalnadrazobna.sk

Kontaktovať makléra

Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov v nasledovnom znení.


Príbuzné reality:

domy Kráľovský Chlmec
domy Trebišov